Teknoloji Transferi Danışmanlığı


Teknoloji Transferi Nedir?

Yeni teknolojilerin üretim süreçlerine başarı ile adapte edilmesinin verimliliği arttırdığı ve büyümeyi hızlandırdığı bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için teknolojik bilgi ve yetkinliklerin paylaşımı hem zaman hem maliyet açısından faydalıdır.

Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan bir veya birkaç kuruma başarılı bir şekilde sunularak kullanılmasının sağlanmasıdır.

Teknoloji teorik ve pratik olarak çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir. Ürünler ve makineler teknolojinin görünür ve dokunulabilir yüzünü oluşturur. Teknolojinin aynı zamanda, dokunulamayan ve görünmeyen, sadece insanların akıllarında yer alan bir kısmı daha vardır. Bu görünmeyen kısım genellikle bilgi birikimi (know-how) olarak adlandırılır.

Transfer kelimesi her ne kadar basit bir işlemi çağrıştırsa da, yeni bir teknolojinin üretim alanında uygulanabilmesi için bilim, orgazinasyon ve yönetim gerekmektedir.

Teknolojinin üretilmiş olması, transferi için yeterli değildir. Transfer yapılması düşünülen firmaların teknolojiye adaptasyon hızı, eğitim seviyesi, çalışanların teknik kapasitesi, mevcut alt yapılar, finans ve ticaret sistemleri önemli rol oynamaktadır.


Teknoloji transfer yöntemleri 3 şekilde gerçekleşmektedir


  • Bilgilendirici bilginin transferi; transfer edilen ürünün nasıl ve nerede kullanıldığına dayanmaktadır. Bu yöntemdeki transfer alanları; mesleki – teknik yayınlar, konferanslar, eğitim programları, kurslar, yurtdışı iş ziyaretleri, işgücünün dolaşımıdır.
  • Ürünlerin transferi; teknolojinin doğrudan transferi olan bu yöntem, özel teknoloji özellikleri içeren bir malın nihai ya da yarı nihai olarak diğer bir kuruma transfer edilmesidir.
  • Üretim metodunun transferi; bir ürünün üretimi, bir sürecin uygulanması ya da bir hizmetin yapılması bu transfer türünü kapsamaktadır.

Kurumlar, ihtiyaç duydukları teknolojinin türüne göre bu yöntemlerden herhangi birinden yararlanarak teknoloji aktarımını gerçekleştirmektedirler.